bygning design

RUSTEN ARMERING

Stål som brukes til armering av betong, kan korrodere selv ved svært lave temperaturer, til tross for at porevannet i betongen fryser til is dersom betongen har høyt fuktinnhold. Det er nå påvist i et doktorgradsarbeid utført ved NTNU. Kunnskapen om dette har vært svært begrenset, og det eksperimentelle arbeidet har avdekket nye forhold som kan være inngangsport til videre forskning.