Med elg i veibanen

Electronic Stability Program (ESP) finnes på de fleste nye biler. Det registrerer og opphever skrens, og er et av flere systemer som kan overta kontrollen over bilen der sjåføren ikke strekker til. Nå forsker de store bilprodusentene på utvidede system, Active Security Systems (ASS), som blant annet skal oppdage hindre i veien og forhindre kræsj. Elg i veibanen er et eksempel på et slikt hinder der sjåføren får problem med å reagere raskt nok. SINTEF og NTNU deltar i et slikt prosjekt for Daimler Chrysler. Forskernes oppgave er å utvikle et verktøy som gir AS-systemene informasjon om bilens bevegelse. Dette skal for eksempel kunne estimere bilens hastighet, hvordan veien heller og hvordan bilen heller akkurat i øyeblikket. Ved hjelp av denne informasjonen kan AS-systemene så gripe inn og hjelpe sjåføren.