ung person på laptop

LESERREAKSJONER

Leserreaksjoner stiles til redaktørene: [email protected]

eller [email protected] og merkes «leserbrev».

«OSS OG DEM»

Atilla Iftikhar ved Eurpolit Research i Hamburg har reagert på innledningen til forrige nummers temasak, «Hellig krig!» Oppslagsbildet, overskriften og ingressen skaper en «oss og dem»-holdning som fester seg hos de fleste leserne på tross av en ellers relativt balansert tekst, mener han. Iftikhar avviser at påstanden «Islamistene har erklært Vesten krig» passer inn i dagens virkelighet, og presiserer at selv om islamister i en rekke muslimsk-dominerte regioner – som Tyrkia, Egypt, Pakistan og Gulfstatene – har erklært hijad mot amerikansk politikk, betrakter de likevel mye europeisk politikk som både konstruktiv og tillitskapende, særlig i europeiske land som protesterte mot Irakkrigen. Iftikhar påpeker at responsen i araberlandene har vært positiv til EUs ønske om bedre dialog mellom islamistiske grupper for å fremme universelle verdier som demokrati og menneskerettigheter. Iftikhar er skuffet over at Huntingtons teser om sivilisasjonskonflikt har fått så mye oppmerksomhet i artikkelen. Han påpeker at andre av Huntingtons konfliktteser har blitt tilbakevist av de fleste akademikere for at være naive og polariserende. «Derfor håper jeg at også norske forskere ikke legger for mye vekt på teorier som er ment å skape polariserende tilstander, ikke det motsatte,» skriver Atilla Iftikhar.

FEIL LABORATORIUM

Morten Olavsbråten ved Institutt for elektroteknikk og telekommunikasjon ved NTNU, gjør oppmerksom på at vi gjorde en feil på «Pusterommet » i forrige Gemini. «Bildet stemmer ikke overens med teksten. Bildet som vises, er antennemålehallen, dvs. det ekkofrie rommet for elektromagnetisk stråling (radiostråling). Teksten omtaler det akustiske ekkofrie rommet for lydbølger.»