Dokument med dårlige økonomiske resultater

KAN SPARE MILJØMILLIONER

Norske dagligvarebutikker kan spare enorme summer på miljøtiltak knyttet til energibruk, avfallshåndtering og transport. Samtidig vil et sterkere fokus på øko-effektivitet skape goodwill hos kunder og politikere. Det er konklusjonen i det NTNU-ledete prosjektet «Økoeffektivitet og verdikjeder i dagligvarebransjen ». Sentralt i prosjektet sto utviklingen av en beregnings- og analysemodell – en felles standard som gjør det mulig å måle og sammenlikne miljøprestasjonene i dagligvarehandelen. Et godt verktøy for bevisstgjøring og innsparing, mener bransjen selv.