Oljerør

GRØNN GASS

Om kort tid blir det etablert en forskningsstasjon i Lyngdal, for utvikling av forurensningsfrie gasskraftverk. Det er Lyngdal-firmaet EnTech som vil utnytte naturgass til kraftproduksjon basert på bruk av brenselceller. Brenselcelleteknologien bidrar til en svært effektiv utnyttelse av naturgassen, samtidig som miljøet blir ivaretatt. EnTec samarbeider med universiteter i Japan, USA og Sveits, og med en rekke norske partnere – deriblant NTNU og SINTEF. NTNU oppretter nå en professor II-stilling knyttet til dette samarbeidet.