FORSKNINGSSJEFENS FOKUS: Aud N. Wærnes

Hva har fokus i ditt miljø akkurat nå?

Vi driver med mange prosjekter rundt solcelleforskning. I tillegg er vi i avslutningen av prosjektet NorLight som er del av en storsatsing på lettmetall fra Forskningsrådet og industrien. Målet har vært å øke veksten i lettmetallindustrien og etablere sterke fagmiljøer innen feltet. Ved NTNU og SINTEF har vi en internasjonalt anerkjent kompetansebase når det gjelder aluminium, og NorLight skal øke denne kompetansen ytterligere. Her på avdelingen skal vi konsentrere oss om modellering av størkningsprosessen for aluminium, for å øke forståelsen av den prosessen og se hvordan den kan forbedres.

Mer generelt har vi fokusert på markedsstrategi i det siste. Vi lager handlingsplaner for å beholde eksisterende og erobre nye markeder, og prøver å bli mer internasjonale for å overleve i framtida.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Industrien vi jobber mot blir mer og mer internasjonal, og da må vi også følge etter. Hydro Aluminium, som er en av våre største kunder, utvider for eksempel stadig sin virksomhet i utlandet, og dermed må vi vise at vi er konkurransedyktige også på den internasjonal arena. Prosjekter som NorLight er viktige fordi det gir oss en grunnleggende kompetanse. Det er viktig for SINTEF å ha et grundig faglig fundament, ogvi trenger en kunnskapsbase som gir oss noe å bygge videre på. Vi kan ikke bare tappe oss for kompetanse, vi må også ha påfyll. Derfor er prosjekter som dette fine å ha i kombinasjon med mer næringsrettede oppdrag.