DE SA DET VAR UMULIG

Etter som det har blitt vanlig å motta alle typer informasjon på mobiltelefon – bilder, film, lyd og tekst – har behovet for en ny standardisert teknologisk plattform blitt åpenbart. Den nye ISO-standarden MPEG-21 er svaret på dette behovet. Den beskriver hvordan de ulike elementene som bygger selve infrastrukturen for å sende og motta multimedia, passer sammen. Firmaet Adactus, som springer ut fra Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU, har utviklet programvaren som sørger for at all informasjon, uansett format og innhold, nå kan vises problemfritt på mobiltelefonen.