Forskerne lurte på om blåstrupehunnene ville reagere annerledes på hannene hvis UV-fargene deres ble fjernet. Derfor smurte de halvparten av hannene inne med solkrem... Illfoto: Thinkstock

Blåstrupe med solkrem mistet draget

  • Av
    Publisert 29.06.05
    Tidligere skribent i Gemini, NTNU

Mange fugler har fargeprakt som mennesket ikke kan se. Disse “usynlige” fargene kan være viktigere enn vi tror.

tmpeRUDDD_NoneBlå fugler er ikke nødvendigvis bare blå. De kan like gjerne være skarpt ultrafiolette – selv om vi mennesker ikke kan se det. Men fuglene selv kan se UV-farger.

For blåstrupehunnene er den ultrafiolette fargeprakten hos hannen avgjørende for sexlysten. Jo renere farge hannen kan skilte med, jo før blir han gift.

Så da norske og svenske forskere smurte inn blåstrupehanner med en slags solkrem med UV-filter, mistet fuglene rett og slett draget på damene.

Ikke interessert

Det er gammel lærdom at menneskene ikke oppfatter farger i det ultrafiolette spekteret. Det er halvgammel lærdom at noen fugler gjør det. Men hvordan det sto til med blåstrupen, var det ingen som visste før NTNU-professor Trond Amundsen og hans professorkollega i Göteborg, Staffan Andersson, for noen år siden bestemte seg for å finne det ut.

– Vi lurte også på om hunnene ville reagere annerledes på hannene hvis vi fjernet UV-fargene deres, forteller Amundsen.

Forskerne dro derfor til Øvre Heimdalen i utkanten av Jotunheimen, hvor de først rigget til noen store bur, og deretter fanget inn 32 hanner og 16 hunner av den vesle fuglen.

Halvparten av hannene ble smurt inn med en fargeløs krem med UV-filter, den andre halvparten med en krem uten filter. For forskerne så fuglene fortsatt helt like ut. Så ble hannene presentert for hunnene.

Og virkningen var tydelig: Av 16 hunner som fikk velge fritt, viste hele 13 langt større interesse for de hannene som fortsatt hadde sin “usynlige” ultrafiolette fargeprakt i orden.

– Det var for å være sikre på at dette ikke handlet om klisset eller lukta, at vi smurte det samme stoffet på de andre hannene, men da uten filter. Kremen så ikke ut til å påvirke fuglene på noen måte, bortsett fra UV-effekten, sier Amundsen.

Lite aktuelle for utroskap

– Men forsøkene i bur brakte oss bare halvveis, poengterer Amundsen. Nå var det på tide å undersøke om UV-fargen også påvirket hvem som lettest ble gift og fikk seg elskerinner ute i naturen.

Her tok professorene Jan Terje Lifjeld og Arild Johnsen fra Universitetet i Oslo over, sammen med Staffan Andersson. De to første er spesialister på utroskap hos fugl, og nettopp blåstrupen er en notorisk utro skapning i befruktningsperioden: Annenhver hunn sørger for å få paret seg med minst to hanner, og hannene tar det de kan få.

Når kremene med og uten UV-filter ble påført hanner rett etter ankomst til hekkeplassen, fant forskerne ved hjelp av DNA-analyser ut at de hannene som hadde solkrem på seg, hadde atskillig mindre sjanse til å få seg elskerinner. Solkrem-gutta brukte også gjennomsnittlig to dager mer enn de andre hannene på å skaffe seg make å fostre opp unger sammen med.

Uforståelig kommunikasjon

Forsøkene, som ble utført på siste halvdel av 90-tallet, var de første i sitt slag som fant sted i et tilnærmet naturlig miljø. De vakte da også oppsikt verden over, og har etter hvert blitt lærebokstoff. Funnene har stimulert til liknende forskning rundt om i verden, og man vet nå at UV-farger kan være viktig for mange fuglearter.

– Det finnes fugler som ser helt fargeløse ut for oss, men som likevel har en struktur i fjærdrakten som reflekterer det ultrafiolette. Den kan dermed se fargestrålende ut for andre fugler.

– Vi må passe oss for å tro at dyrene har den samme visuelle oppfattelsen som vi har, advarer Amundsen.

– Det samme gjelder for lyder vi ikke kan høre og lukter vi ikke kan lukte.

– Vi bør ha øynene åpne for at det kan finnes en masse kommunikasjon mellom dyrene, som har med farger å gjøre, og som vi mennesker bare så vidt har begynt å studere, enn si forstå.