Handshake

VENNER FOR LIVET

SINTEF og NTNU har vært gode venner i over femti år. Nå befester de to institusjonene vennskapet ytterligere: Med skjerpet internasjonal konkurranse som bakteppe har de bestemt seg for å inngå en langsiktig, forpliktende allianse. De vil etablere en felles strategisk ledelse innenfor de områdene som blir berørt av samarbeidet, og utvikle en felles strategiplan for følgende områder: internasjonalisering, faglige hovedprioriteringer, forsknings- og næringspolitikk, merkevarebygging, og tungt vitenskapelig utstyr og fysisk infrastruktur.