TRÅDLØS FRAMTID

Selskaper som Telenor, SINTEF og Abelia står bak et felles initiativ overfor Norges forskningsråd – «Trådløs Framtid». Hensikten er å få i gang forskning og innovasjon på tvers av bransjer ut fra felles utfordringer rundt bruk av trådløs teknologi.

Hovedtanken er at Norge er langt framme når det gjelder trådløs teknologi og har stor etterspørsel etter avanserte tjenester. Dersom vi steller oss riktig, kan dette kunnskapsgrunnlaget omsettes i varig, lønnsom eksport av løsninger i form av utstyr, programvare og tjenester.

Dette kan igjen gi gevinst i form av videre internasjonalisering av norske bedrifter. En slik satsing kan være en del av svaret på hva Norge skal leve av i tillegg til oljeinntekter, og det har den spesielle styrken at vårt høye forbruk av trådløse tjenester gir oss et fortrinn.

Ved utgangen av 2004 hadde følgende sluttet opp om initiativet: Radionor, Thales, Kitron, Birdstep, Nera, Data Respons, Opera, Lifecare, SNF, Institutt for informatikk (UiO), Norsk Regnesentral, IT Fornebu, Institutt for telematikk (NTNU).