TIBETANSK KULTURARV

Gamlebyen i Lhasa inneholder en stor del av landets tradisjonelle arkitektur, og er et senter for både pilegrimer og turister.

Hvordan virker den voksende turismen i Tibet på den materielle og den immaterielle kulturarven i denne bydelen? Og hvordan formidles kulturarven til turistene? Dette vil en gruppe arkitekter, arkeologer og sosialantropologer fra NTNU finne ut, i samarbeid med tibetanske universitetskolleger.

Prosjektet skal avføde anbefalinger om hvordan kulturarven kan formidles i framtida, i en sunn balanse mellom bevaring og utvikling.