NYE BØKER: GEN-THRILLER

Ved St. Olavs Hospital i Trondheim skjer uhyggelige ting: Folk forsvinner, folk myrdes, og i det skjulte bedrives genforskning som ikke på noen måte tåler dagens lys. Tore Oksholen debuterer i vår med en røverroman om hva som kan skje – i en ikke så fjern framtid, eller alt i dag – når vitenskapelige ambisjoner kobles med grådighet, og etikken kastes på båten. Oksholen arbeider til daglig i Gemini-redaksjonen.