NY INDUSTRI I SERBIA

Med Nis, en by i det sør-østlige Serbia, som hovedkvarter arbeider SINTEF-avdelingen International Operations med å legge forholdene bedre til rette for dem som vil starte egen bedrift i landet.

I første fase vil det bli opprettet en inkubator, eller rugekasse på godt norsk, der alle former for administrativ og teknisk bistand vil være tilgjengelig for de nystartede bedriftene.

For å kunne trekke veksler på kompetansen som finnes der, vil inkubatoren vil være knyttet til universitetet i Nis. Prosjektet utvikler også et moderne opplæringsprogram for entrepenører.

Arbeidet utføres på oppdrag fra Utenriksdepartementet. SINTEF vil hele tida arbeide i nær kontakt med den serbiske regjering og European Agency for Reconstruction (EAR) som er EUs organ for gjenoppbygging på Balkan.