NY BEDRIFT: BIOTEKNOLOGI MOT PSORIASIS

1–3 prosent av verdens befolkning er angrepet av sykdommen psoriasis. Ingen kjente legemidler eller behandlingsformer har tilfredsstillende og varig effekt.

Langvarig bioteknologisk forskning innenfor satsingsområdet Medisinsk teknologi ved Institutt for biologi, NTNU, har gjort det mulig å utvikle en gruppe forbindelser som utgangspunkt for en ny medisin til behandling av psoriasis. Disse er in vitro testet mot psoriasis og er patentsøkt i samarbeid med nyskapingsselskapet Leiv Eiriksson Nyskaping AS.

Bak det nyetablerete selskapet Avexxin AS står forskerne bak oppfinnelsen, først og fremst professor Berit Johansen (bildet) og professor emeritus Lars Skattebøl (Universitetet i Oslo), sammen med det danske innovasjonsselskapet Ventac Partners og Leiv Eiriksson Nyskaping AS.

Avexxins mål er utvikling av den nye medisinen til behandling av psoriasis, og vil nå søke kapital til å gjennomføre kliniske studier.

Firmaet vil dessuten utvikle legemidler til behandling av andre kroniske sykdommer. Markedet for psoriasis-legemidler forventes å vokse fra dagens ca. 1 milliard USD til over 3 milliarder USD i 2009.