FLOM, SKRED, RAS

Norge vil i framtida bli rammet av flere naturkatastrofer, som flommer, flodbølger, skred og ras. I tillegg vil det bli både varmere og våtere. Årsaken er økte nedbørsmengder.

Det er konklusjonen i rapporten «Vannlandet 2005» som er blitt til i et samarbeid mellom NVE, NGU, Jordforsk og NTNU.

Lederen for forskningsarbeidet er Ivar Berthling, førsteamanuensis i geografi ved NTNU.

Han understreker at klimaendringene vil få store konsekvenser for folk flest, og at den økte risikoen for leirskred må betraktes som en av de farligste.