VINNER AV LOGISTIKKPRISEN 2004

Jan Ola Strandhagen ved SINTEF Teknologi og samfunn vant LOGMAs logistikkpris i november.

– Ikke noe penger, nei – men godt med heder og ære, sier vinneren, som også er professor II ved NTNU. LOGMA er en fag- og interesseorganisasjon for logistikk i Norge, og Strandhagen fikk prisen – ikke for et spesielt prosjekt – men for å ha utmerket seg bredt på området med aktiviteter på flere felt.

Han har bidratt med å utvikle nye løsninger og nyvinninger – spesielt innenfor produksjonslogistikk. Han har markedsført og spredt informasjon om emnet. Og han har også vært med på å øke kompetansen ut i industrien gjennom å ha delta aktiv og bidratt med faglige råd til en rekke norske bedrifter.

Bildet: Presidenten i Logma, Oddvar Eikeri (t.h.) deler ut logistikkprisen til Jan Ola Strandhagen.