TEKNOLOGIOVERFØRING TIL KINA

Forskere ved MARINTEK har jobbet med teknologi knyttet opp mot naturgass i mer enn 20 år – blant annet rundt konvertering av motorer til gassdrift. Denne teknologien er nå velkjent i Europa, og forskerne begynte derfor å se seg om etter nye markeder. I Kina har MARINTEK knyttet kontakt med en motorfabrikk i Guang Zhou i sør Kina.

Tanken er å gjøre en utviklingsjobb rundt kraftgenerering til små distribuerte kraftproduksjonsenheter ved å gå over fra diesel til gassdrift. Siden Kina trenger energi og har egne gassressurser i tillegg til å importere LNG, er distribuert kraftproduksjon basert på naturgass et interessant markedsområde. Landet vil gjerne ha egen produksjon og er derfor takknemlig for teknologioverføring som kan ende i et industriprosjekt.