SPARER PÅ VARMEN

Når næringstilgangen svikter i en kort periode, senker fugleunger energinivået, og dette ser ut til å gi bedre sjanser for overlevelse. Måten ungene gjør dette på, varierer. Noen senker kroppstemperaturen, andre reduserer veksten i skjelett eller indre organer. Stipendiat Børge Moe ved NTNU har særlig studert hvordan unger av toppskarv og pekingand møter næringssvikt.

De to artene har svært ulik vekst og utviklingsmønster – og de reagerer også svært ulikt under matmangel: Andungene reduserer skjelettveksten, mens toppskarvungene opprettholder den. Men skarvungenes skjelettvekst skjer på bekostning av størrelsen på indre organer, fett og muskelvev. Denne typen kunnskap kan bidra til å øke forståelsen av hvordan fugler vil takle klimaog miljøforandringer.