RASK DIMMER OG LYSBRYTER

Sammen med SINTEF har IgnisPhotonyx AS laget en elektronisk styrt optisk dimmer som i løpet av millisekunder harmonerer innkommende signaler med telenettverket.

Dimmeren skal brukes av firma somTelenor og Bravida som lager telenettverk. Dimmeren består av et prisme, en gelfilm på en av prismets sider og en silisiumbrikke. Innkommende lys går gjennom prismet og mot siden med gelen. Hvordan lyset reflekteres fra denne siden, avhenger av formen på gelen.

Tett ved gelen ligger silisiumbrikken med elektroder utformet som en ribbestruktur. Gelen er følsom for elektriske felt. Derfor kan formen, og dermed lysrefleksjonen, styres av feltene fra brikken. Gelen som legges inn i dimmeren, må være meget stabil, dvs. ha samme mekaniske egenskaper over et vidt temperaturområde og ha en funksjonstid som er lengre enn ti år. Slike geler er nå lagt inn i en del av bedriftens produkter. Komponenter tilsvarende dimmeren vil også bli anvendt i konstruksjon av videoprojektorer.