Tokyo, Japan

JA TIL JAPAN

Statsminister Kjell Magne Bondevik undertegnet i fjor en bilateral forsknings- og teknologiavtale med Japan. NTNU har nå, som det første norske universitetet, gått inn i Kyoto International Forum for Environment and Energy. Det er et internasjonalt forskningssamarbeid for energi, miljøer og materialer. 20 NTNU-forskere besøkte i november Japan og presenterte norsk solcelle- og vindmølleteknologi. NTNU har i tillegg bilaterale avtaler med fem japanske universiteter.