Jakter på lette legeringer

Foto: Svein Tønseth

Et bilateralt kompetanseprosjekt har åpnet døra til japanske kunnskapsmiljø for aluminiumkjempen Hydro på fagfeltet legeringsutvikling.

I prosjektet samarbeider SINTEF/NTNU og Hydro med fagmiljøene for materialteknologi ved japanske Toyama University og Tokyo Institute of Technology.

Prosjektet dreier seg om å kvantifisere hvordan egenskapene til aluminiumprodukter påvirkes av ørsmå mengder fremmedstoffer i atomstrukturer. Til grunn for beregningene ligger observasjoner i nano-skala. Prosjektet finansieres av Forskningsrådet (80 prosent) og Hydro (20 prosent).