Fisk for huden

Krem med stoffer fra fisk kan lindre psoriasis og eksem.

En ny hudkrem viser lovende resultater i behandling av psoriasis og eksem. Kremen inneholder enzymer og gelatin fra fisk og utvikles i samarbeid med forskere ved NTNU og Universitetet i Bergen.

Enzym fra rogn

En viktig bestanddel i produktet er enzymet zonase, som finnes i fiskeegg. Enzymet kan bryte ned døde hudceller uten å skade levende celler. Brukt i behandling av psoriasis, hjelper kremen til å få død hud til å flasse av, og stimulerer veksten av nye hudceller.

Men enzymene må ha vann for å virke som de skal. I vanlige kremer vil fuktigheten fordampe kort tid etter at den er påført huden. Utfordringen for produsenten var å finne en ny og bedre måte å binde vannet i kremen på.

Kollagenekspert

Her var det NTNU-forsker Ingvild Haug kom inn i bildet. Haug er spesialist på fiskekollagen (gelatin) og har en doktorgrad på emnet.

Kollagen fra fisk oppfører seg helt annerledes enn kollagen fra andre dyr. Haug har forsket på hvordan de spesielle egenskapene kan utnyttes. Blant annet at fiskekollagen har en uovertruffen evne til å binde vann i blandinger som inneholder vann og olje. Slike blandinger må tilsettes et stabiliserende stoff for at de ikke skal skille seg.

Haug fant metoder til å bruke fiskekollagen til den jobben.

Fra krem til piller

På oppdrag av et hudpleiefirma har hun utnyttet denne egenskapen til å forbedre hudkremen. Metoden er patentert, og produktet er under klinisk testing ved universitetssykehuset i Linköping i Sverige.

Resultatene av de kliniske testene vil fortelle om produktet oppfører seg som forventet.

Haug jobber nå med andre anvendelser av fiskegelatin. Blant annet ser hun på hvordan fiskegelatin kan benyttes til å forbedre innkapsling av medisin og kosttilskudd.

– Nytenking kan gi produkter som er lettere å svelge og som også kan hindre oppgulp. Alle som har tatt tranpiller, skjønner hva vi snakker om, poengterer Haug.

Arbeidsfolk med myke hender

Det var forskere ved Universitetet i Bergen som første gang oppdaget zonase tidlig på 80-tallet. Utforskingen har pågått siden den gang, med professor Bernt Walther i spissen. Enzymet fins i fiskerogn og har som oppgave å få fiskeyngelen ut av egget.

Som så mange ganger ellers var oppdagelsen et produkt av tilfeldigheter og undring i hverdagen. Utgangspunktet var klekkeriet i et oppdrettsanlegg for laks. Dagen lang sto arbeidsfolk med nevene i kaldt sjøvann og håndterte fiskeyngel. Vanligvis vil hender bli røde og sprukne når de er mye i kaldvann. Men de som arbeidet med fiskeyngel, fikk de mykeste og glatteste hendene i verden og undret seg over det. Bergensforskerne tok fatt i saken og fant etter hvert sammenhengen med enzymet zonase.

Av Synnøve Ressem