Fiskebåt

FÆRRE FISKERE OMKOMMER

Det har vært en positiv nedgang i ulykkestallene for norske fiskebåter de siste årene. Mens det omkom 131 fiskere i fireårsperioden fra 1990 til 1994, er tallet på omkomne fra 2000 til i dag nede på 43.

Det viser tall fra SINTEF Fiskeri og havbruk der forsker Halvard L. Aasjord har ført statistikk i mange år. I fjor registrerte han kun fire norske fiskere som yrkesdøde. Alle var sjarkfiskere. Hvis vi fordeler ulykker og risiko på de tre fartøygruppene havfiskere, kystfiskere og sjarkfiskere, er det siste gruppen som dominerer, sier Aasjord.

– Fylkesmessig fordeler den største ulykkesprosenten seg på Troms og Nordland. SINTEF er nå i avslutningen av et tverrfaglig treårig prosjekt for økt sikkerhet i båt, som omfatter alt fra risikovurdering og rutiner om bord til utarbeidelse av en bedre bekledning for fiskerne.