bygning design

DIGITALE TREHUS

En prosjektgruppe ved NTNU

arbeider med å etablere et tverrfaglig program for å styrke undervisningen i trefag. Tanken er å samarbeide med norsk industri og internasjonale forskningsmiljøer om å planlegge og produsere trebygninger ved hjelp av digitale produktmodeller.