BULDRA OG BØLGENE

Både NTNU og SINTEF har vært med på å utvikle teknologien bak Fred. Olsens nye forskningsplattform, Buldra. Hun ser ut som en oljerigg, men skal ikke bore etter verken olje eller gass. Buldra er laget av glassfiber, og hun skal produsere elektrisitet av bølgekraft. Målet er å finne løsninger som gjør energien fra bølger like billig som den fra vanlig vannkraft. Buldra skal teste og prøve ut ulike teknologiske løsninger før en går over til kommersiell produksjon. Derfor har hun bare tredels størrelse av en vanlig rigg: Hun er 12 x 12 meter, og rager åtte meter over havflaten. Det er de røde plastballene mellom plattformbeina som gir elektrisk strøm. Bølgene setter ballene i bevegelse, og energien herfra omdannes til elektrisitet. Buldra er ubemannet, og robust nok til å fungere i minst 15 år. En fullskala plattform skal etter planen stå ferdig neste år. NTNU og SINTEF skal være med på det videre utviklingsarbeidet.