Vikarer har det best

Fast ansatte føler seg seg mest utrygge i arbeidslivet. De stresser mer og er oftere syke enn de midlertidige tilsatte.

I dagens arbeidsliv er det overraskende nok fast ansatte som føler seg mest utsatt – med utrygghet knyttet til egen kompetanse, og bekymringer om bedriftens framtid. Psykologiprofessor Per Øystein Saksvik har, sammen med NTNU-kollegene Trine Eiken og Kjell Nytrø, og Hans Torvatn fra Sintef, gjennomført en spørreundersøkelse blant 2500 norske arbeidstakere, om deres syn på arbeidslivet. Funnene slår i hjel noen myter om midlertidig ansatte.

MINDRE KRAV

– Mye av det vi har funnet, er overraskende sett i lys av tidligere forskning. Situasjonen for midlertidig ansatte er ikke så entydig som før antatt, påpeker professoren. Det har tidligere vært dokumentert at midlertidig ansatte opplever mindre kontroll over egen arbeidssituasjon enn fast ansatte – og at lite kontroll over egen arbeidssituasjon er en årsak til negativt stress. Saksviks undersøkelse bekrefter at vikarer har mindre kontroll over arbeidssituasjonen. Men dette slår ikke lenger negativt ut. Årsaken er at vikarene føler at de slipper å oppfylle samme krav som fast ansatte. Dermed blir de likevel mindre stresset enn de fast ansatte.

IKKE UTRYGGE

Vikarene opplever også mindre usikkerhet rundt jobben enn fast ansatte. Dette synes paradoksalt: Deres stillinger er jo i utgangspunktet langt mer utrygge enn de faste. Saksvik forklarer det med at trygghet for jobben ikke er noe vikarene tenker på. De er rett og slett opptatt av andre ting – for eksempel egen karriere. – Midlertidig ansatte er ofte mer opptatt av å komme seg videre til neste steg på karrierestigen, enn av å ha en sikker jobb, sier han. – Dagens arbeidstakere har økende lojalitet til egen karriere, ikke til bedriften de jobber for. Norsk arbeidsliv har fortsatt en lav andel midlertidig ansatte, rundt ti prosent. Dette er langt lavere enn sammenlignbare land, men Saksvik tror ikke tilstanden vil vare: – Vi kommer til å se økt bruk av midlertidig ansatte her i landet. Dette er en internasjonal trend, og den er i ferd med å skylle over Norge. Vi ser at bedriftene etterspør lojale arbeidstakere, men samtidig legges det mindre til rette for dette gjennom økt vikarbruk.

PROBLEM PÅ SIKT

Dermed skulle man tro at arbeidsgivere har vitenskapelig støtte for å si opp sine fast ansatte og hyre dem inn som frilansere og vikarer istedet. En slik utvikling advarer Saksvik sterkt mot. På lang sikt vil økt vikarbruk slett ikke være nøkkelen til et godt arbeidsmiljø og høyere produksjon. Midlertidig ansatte involverer seg mindre på arbeidsplassen enn fast ansatte. Færre av dem er fagorganisert, og de er lite delaktige i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Flere midlertidig ansatte vil føre til svikt i det forebyggende helsearbeidet, og dette vil på sikt føre til et mindre velorganisert arbeidsliv.

 

Av Espen Leirset