TRØNDERSK FJORD IKKE EGNET

I EU-prosjektet CO2STORE har SINTEF og Norges geologiske undersøkelser undersøkt om Beitstadfjorden er egnet for underjordisk CO2-lagring. Dette sedimentbassenget er spesielt attraktivt fordi det ligger veldig nær et planlagd gasskraftverk i Skogn.

Prosjektresultatene viser at Beitstadfjorden ikke er egnet til underjordisk CO2-lagring i mengder som kunne gjøre det økonomisk lønnsomt. Hovedårsakene er at sedimentbassenget er for lite og at det mangler en forsegling.

NGU hadde studert bassenget tidligere og oppdaterte tolkningen sin som var basert på seismiske data fra bassenget, mens SINTEF brukte sin erfaring i simulering av undergrunnsprosesser i forbindelse med underjordisk CO2-lagring. Ett av hovedresultatene fra simuleringene er at hvis sedimentene avsatt i kvartær-perioden er en forsegling, så vil poretrykket i bassenget øke dramatisk som følge av injeksjonen og vil dermed føre til oppsprekking og ødeleggelse av forseglingen.

Hvis kvartæret derimot ikke er forseglende (eller hvis det ble ødelagt pga for høyt poretrykk), så vil en veldig stor andel av injisert CO2 lekke fra reservoaret til havet og til atmosfæren i løpet av noen få tiår. Bassenget er ganske enkelt for lite.