NY BEDRIFT: UT I NATUREN

Ingen opphetet dataskjerm i tørr kontorluft – bare klart vann og fisk så langt øyet ser. En noe uvanlig setting for gründere fra NTNU-miljøet? Ja, kanskje det. Arne Jørgen Kjøsnes og Øyvind Solem har i alle fall gjort hobbyen til jobb i den nystartede bedriften Aquatic Bio Consulting.

Firmaet tilbyr ferskvannsbiologiske undersøkelser med hovedvekt på fisk. I praksis betyr det tjenester som prøvefiske, analyser av fisk/vann, fiskeribiologiske undersøkelser, konsekvensutredninger og innhenting av biologiske opplysninger knyttet til problematikk i elver og innsjøer. I tillegg holder de foredrag og kurs i ferskvannsøkologi. Aquatic Bio Consulting har også spesialkompetanse på aldersbestemmelse av fisk. Gründerne har hovedfag innenfor ferskvannsøkologi fra Institutt for biologi ved NTNU.