KVINNELIG SJEF I SINTEF-GRUPPEN

Unni Steinsmo (50) er valgt som ny konsernsjef i SINTEF. Hun kommer fra stillingen som konserndirektør ved SINTEF Materialer og kjemi, og har tidligere jobbet som forskningsdirektør ved SINTEF.

Steinsmo er doktor ingeniør i materialteknologi fra 1987. Hun sitter i Forskningsrådets hovedstyre og leder også divisjonsstyret her for Store satsinger. Fra 1966 har hun også vært professor II ved NTNU. Den nye kvinnelige konsernsjefen erstatter avtroppende Morten Loktu som nå går over i stilling i Statoil. Steinsmo tiltrådte sin nye stilling 11. oktober.