KLØYVER VED

Studentane i fjerde semester ved Industriell design har arbeidd med integrering av bruksverdiar i eit nyutviklingsprosjekt. NTNU-studentane har funne fram til ergonomiske og estetiske forbetringar av maskiner som kapper og kløyver ved for produksjon. Nokre av ideane er tekne i bruk av bruk av reiskapsbedriften Duun Industrier, og vart synt fram på Midtnorsk landbruksmesse tidlegare i haust.