KJØPER BEDRIFTSUTVIKLINGS-FIRMA SINTEF

SINTEF satser på økt tilstedeværelse i regionene og enda nærmere inngrep med små og mellomstore bedrifter og regionale hjørnesteinsbedrifter. Som ledd i dette har forskningskonsernet kjøpt Ålsesund-baserte Møre og Romsdal Bedriftsutvikling (MRB as).

MRB har ca 20 ansatte med høy kompetanse innenfor bedriftsutvikling og industrialisering. – Visjonen er at selskapet skal bli Norges ledende innenfor industrielt rettet bedriftsutvikling, dels gjennom utnyttelse av MRBs tunge bransjeinngrep og industrialiseringskompetanse, dels ved utnyttelse av SINTEFs sterke fag- og forskningsmiljø, sier konserndirektør Tor Ulleberg ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Det nye selskapet legges inn under konsernområdet Teknologi og samfunn i SINTEF, men skal trekke på kompetanse fra hele forskningskonsernet. Bildet: Tor Ulleberg og Anders Stølan fra SINTEF Teknologi og samfunn er i vinden sammen med Bjørn Gjerde fra MBR.