Blueprint

HJELP TIL BORING I UKJENT FARVANN

I desember går Statoil i gang med leteboring offshore i Venezuela. Det skal bores i blokk 4 på Plataforma Deltana – en gassprovins med kompleks geologi og forventet høyt trykk i reservoaret. Det er ikke boret på denne blokken før, og usikkerheten er derfor stor.

SINTEF Petroleumsforsking bistår Statoil med poretrykksmodellering for å forutsi hvilke trykkforhold man kan forvente når det bores. Ved hjelp av verktøyet PRESSIM Drilling, som er utviklet ved SINTEF, har forskerne simulert hvordan trykket i geologisk tid bygger seg opp i bergartene under havbunnen.

Denne modelleringen skjer før boring i forbindelse med brønnplanlegging, og modellen oppdateres så med data innhentet i sann tid under boring. På dette viset får Statoil en sikrere trykkprognose og kan både planlegge brønnene bedre og gjennomføre boreoperasjonene sikrere.