HAVBRUKSBÅT MED HMS-FOKUS

Her er framtidas havbruksbåt, slik SINTEF-forskere ser den for seg. Fra baug til stavn har den løsninger som er klekket ut for å ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet i oppdrettsnæringa. Arbeid i havbruksnæringa innebærer mange farlige arbeidsoperasjoner, noe Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond ønsker å gjøre noe med. Dette er bakteppet for et prosjekt der SINTEF Fiskeri og havbruk har tenkt seg fram til neste generasjon havbruksbåt på tegnebrettet. Båten er spekket med forslag som kan redusere risikoen for belastningsskader og ulykker ombord. Løsningene inkluderer flyttbart løfteutstyr, fjernstyring av kraner og lastsikring ved hjelp av fastmonterte binger. I tillegg er tunge lodd fjernet fra dekk og plassert trygt på båthekken.