Dokument med dårlige økonomiske resultater

GIR RÅD OM CO2-HÅNDTERING

SINTEF har fått i oppdrag av EU å bidra med råd og underlagsmateriale til et verdensomspennende forum som har satt CO2–håndtering i fokus. 17 regjeringer, deriblant den norske, har gått sammen om forumet CSLF (Carbon Sequestration Leadership Forum), initiert av USA.

Hensikten er å bringe fram kosteffektiv teknologi for innfanging og lagring av CO2 fra olje-, kull- og gasskraftverk. Nå har EU-kommisjonen finansiert et «policy-prosjekt». Her skal forskingsinstituttene SINTEF, Institut Français du Pétrole (IFP) i Frankrike og TNO i Nederland hjelpe Europa med «hjemmearbeidet» som knytter seg til forumets virksomhet. De tre instituttene skal gi kommisjonen en statusoversikt over hva som skjer på feltet CO2–håndtering i alle verdensdeler. I tillegg skal de komme med råd om hva slags prosjekter Europa kan bidra med for å innfri forumets ambisjoner.