Tema: Kommentar av Steve Westwell Industrien må tenke mye større

BP er selskapet som ivrer for å ta solenergi i bruk. I denne kommentaren skriver markedsdirektør i BP Solar, Steve Westwell, at hvis solenergi skal spille en viktig rolle i å redusere kulløkonomien, må den bort fra å være en småindustri. Industrien må tenke stort, oppnå en bærekraftig økonomi og bli flere hundre ganger større enn den er i dag.

BP Solar, Steve Westwell
Foto: BP Norge

SKAL VI OPPNÅ en drastisk økning i bruken av solenergi, kreves det innsats fra både industrien og regjeringshold. Rasjonalisering har ført til at det nå er færre og sterkere aktører i markedet. Men allikevel tilsvarte fjorårets vekst i solenergikapasitet på rundt 600MW, kun produksjonen fra en naturgassdrevet turbin.

HVA TRENGES?

Industrien må redusere kostnader innen teknologi, produksjon og prosesser. Dessuten trenger vi større markedsføringskampanjer for å gjøre solenergi til et vanlig produkt blant forbrukere. Fra regjeringshold trenger vi politiske insentiver for å stimulere markeder og skape en selvstendig industri for fremtiden. Industrien gjør gode fremskritt på dette området. I BP Solar har vi for eksempel omstrukturert forretningsvirksomheten vår og konsentrerer oss nå om de beste produktene og markedene. Gjennom det har vi oppnådd bedre effektivitet og redusert kompleksiteten. Vi har redusert antallet produkter og gått bort fra tynn film. Men vi har trappet opp produksjonen og gått i gang med et 100 millioner dollars anlegg i Spania samt lansert nye produksjonsanlegg i India, Australia og USA. Vi har fokusert på de beste markedene, herunder California og flere land i Europa. Markedsføringskampanjer som Solar Home Solutions, har tilbudt pakker bestående av utstyr,montering og finansiering. Som en følge av dette har faste utgifter gått ned og salget opp. Produksjonslinjene har blitt redusert fra 161 til 73, mens salget har økt med over 40 prosent.

BP GÅR I BRESJEN

Når det gjelder materiell, har vi sponset mange forskningsprogrammer i søken etter teknologiske gjennombrudd. For tiden vurderer vi muligheten for å installere solcellepaneler i nye og eksisterende bygg. Ett eksempel er solcelle- «veggen» som er bygd i samarbeid med SINTEF på NTNU i Trondheim. Vi var de første til å kommersialisere delkrystallinske celler, og vi støtter celleforskning på University of Delaware.

KAPPLØP

Økt tilgang på råstoff er viktig på grunn av det økende presset på leverandører fra en stadig større etterspørsel. De neste to årene forventes tilførselen på silikon å være nok til kun å dekke markedet for halvledere pluss rundt 85 prosent av den antatte etterspørselen etter fotoelektrisitet – noe som kan komme til å drive opp prisen med så mye som 25 prosent. Kappløpet er derfor i gang for å utvikle tynnere oblater og mer effektive celler – samt å øke kapasiteten. Rekordeffektiviteten ligger for tiden på rundt 21 prosent, og vi forventer en standard effektivitet på rundt 19% de neste fem årene.

OPPFØLGING PÅ REGJERINGSNIVÅ

Denne innsatsen fra industrien for å skape lønnsom drift, må følges opp av en sterk fokusering og innsats fra regjeringer rundt om i verden. Japan skiller seg ut i så henseende og har bygget opp en verdensledende industri ved hjelp av markedsgarantier. Men med unntak av Tyskland, der insentiver har skapt et levedyktig marked, er resten av verden splittet med mange forskjellige modeller og varierende grad av suksess. Til tross for noe støtte til solenergi fra føderalt og statlig nivå, er det amerikanske markedet lite i forhold til landets størrelse, innflytelse og rikdom.

FRAMSTØT MOT USA

Vi har nå vendt blikket mot USA og andre land for å søke å utvikle en politisk ramme som er forutsigbar, konsekvent og langsiktig og som kan danne grunnlag for investorer med midler til å styre risikoer og insentiver til å investere i stor målestokk. Vi kan ikke lenger investere effektivt i bolker på 10 MW, men dersom vi kan utvikle oss på tvers av en markedsportefølje der hvert marked har en tydelig visjon når det gjelder solenergi, og satser reelt på å fremme dette, kan vi begynne å utvikle en industri for massemarkedet. Det må en konsentrert innsats til for å få innpass på det store markedet. Men det er verdt kampen. Fordelene er potensielt kjempemessige – større energisikkerhet for de enkelte landene, en voksende kilde til vekst og sysselsetting og, viktigst av alt, et grunnlag for ren energi og et bærekraftig miljø for fremtidige generasjoner.