SIKKERHET PÅ TVERS AV EUROPA

Når en engelsk togfører skal kjøre strekningen London-

Paris-Brussel, kan det oppstå problemer med å forholde seg til ulike sikkerhetskulturer. Hva om det for eksempel skjer en togstopp i Frankrike? Hvem skal han kontakte slik at motparten forstår situasjonen? Hvordan skal han forholde seg til de forskjellige systemene?

SINTEF har sammen med

Den Internasjonale Jernbaneunionen (UIC) og flere større jernbaneselskap utarbeidet en metodikk for å forbedre sikkerhetskulturen innen jernbanen når tog krysser grensene. Metodikken skal identifisere problemer og muligheter som kan oppstå.

Arbeidsgrupper fra forskjellige jernbaneselskap har sett på ulike scenarier og utviklet gode spørsmål for å avdekke aktuelle problemstillinger. Prosjektet, som kalles «SafeCulture», er avsluttet, og metodikken er prøvd ut i Ungarn, Sverige og på Eurostar mellom London, Paris og Brussel, med gode erfaringer. Prosjektet har fått tilleggsbevilgninger fra RSSB (Railway Safety and Standards Board) i England, og SINTEF vil bli invitert til å delta i en fortsettelse av prosjektet. UIC har laget en brosjyre til alle sine deltakere om prosjektet.