bøker

NYE BØKER: GOD ETIKK GIR SOLIDE BEDRIFTER

Bjørn Andersen: «Bringing Business Ethics to Life:Achieving Corporate Social Responsibility». Forlag: Quality Press

Organisasjoner som utviser sterk etisk engasjement og forpliktelse, kan oppnå konkurransemessige fordeler ved at de holder ansatte fornøyde og produktive, kundene lojale og tilfredse og unngår fallgruver som en mindre etisk bedrift vil få. Fravær av forretningsetikk kan gi problemer som at ansatte sier opp og aksjonærer taper investeringer – til at kunder betaler for mye eller mottar dårligere kvalitet.

I boka Bringing Business Ethics to Life: Achieving Corporate Social Responsibility, har Bjørn Andersen SINTEF Teknologi og samfunn, skrevet en lettlest bok som demonstrerer behovet for solid etikk i enhver organisasjon. Andersen forklarer først viktigheten av å skape en sterk etisk kultur innen organisasjonen. Etterpå viser han hvordan businessledere kan få dette til gjennom å introdusere holistiske verdidrevne og etisk baserte modeller på lederskap og ledelse.Boka kan bestilles hos Tapir eller direkte i nettbokhandelen til Quality Press.