Handshake

NTNU, SINTEF og HIST KAN BLI ETT

Sterke krefter arbeider for å samle høyere utdanning og forskning i Trondheim. Høgskolen i Sør-Trøndelag kan bli NTNU-fakultet, og SINTEF et aksjeselskap med NTNU som storaksjonær. Rektor Eivind Hiis Hauge ved NTNU understreker at dette er én av mange muligheter som blir diskutert. Det pågår nå forhandlinger mellom universitetet og forskningsstiftelsen, der målet er et tettere og mer forpliktende samarbeid. Opptakten var et felles styremøte i april i år. Dette var for øvrig første gang i historien at de to institusjonene var samlet til et felles styremøte. Begrunnelsen for en eventuell samling er at globalisering og utvikling mot et åpnere verdenssamfunn har endret konkurranseforholdene, både nasjonalt og internasjonalt.