NATUR PÅ TVERS

Forvaltning av naturressurser er ikke bare en sak for biologer. – Vi vil også gjerne ha ingeniører, samfunnsvitere og humanister blant studentene våre, forteller førsteamanuensis Gunilla A. Olsson, leder av det relativt nyopprettede studieprogrammet for naturressursforvaltning ved NTNU.

Naturressursforvaltning favner svært bredt. Alt fra stein og olje, via vind og vann, til dyre- og planteliv er naturressurser. Studieprogrammet fokuserer på alle disse ressursene og de ulike instansene som har ansvaret for dem, på utnyttelsenav ressursene og på hvordan forvaltningen skjer.

Programmet belyser også aktuelle problemstillinger i forhold til forvaltningsprosjekter i konfliktområder. Dermed kan en rekke ulike fagbakgrunner – ikke bare realfag – være relevante i forhold til naturressursforvaltning. Ingeniørenes teknologikunnskap, perspektiver fra samfunnsvitenskapelige fag om maktstrukturer, og filosofi og etikk er noen eksempler.