MINIPORTRETTET: METTE LANGAAS

Hva forsker du på nå?

Jeg lager statistiske modeller og metoder som gjør det mulig å identifisere gener som kan ha sammenheng med observerbare egenskaper, for eksempel gener som er aktive hos pasienter med magekreft.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang hvis du fikk 5 millioner kroner?

Statistikere trenger interessante problemstillinger, gode data og et stimulerende fagmiljø. I det tverrfaglige NTNU-prosjektet BIOEMIT samarbeider medisinere, biologer, bioinformatikere og bio-etikere om å lage modeller og metoder innen funksjonell genomforskning. Vi trenger midler til ny aktivitet rundt matvaresikkerhet og til en statistisk orakeltjeneste for forskere!

Hva fikk deg til å velge forskeryrket?

Jeg er av dem som alltid forsøker å organisere verden rundt meg, på søken etter struktur og mening. Jeg bruker statistisk forskning til å finne sammenhenger og mønster i innsamlede data.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Hvordan kan jeg ut fra innsamlede data vise årsaksbestemte sammenhenger?

Hvis jeg finner et gen som er aktivt for pasienter med magekreft: Har magekreften oppstått på grunn av det aktive genet, har magekreften gjort genet aktivt, eller er det en annen, uobserverbar størrelse som har påvirket dem begge?

Din siste aha-opplevelse?

At selv delvis abstrakte og matematiske fag, som statistikk, kan gjøres konkrete og mer tilgjengelige for studenter og legfolk ved hjelp av enkle hjelpemidler som hverdagshistorier, pappfigurer og plastilin.