Institutt for matematiske fag

Arkiverte genistreker

I en gammel ubåtbunker i Trondheim finnes ni hyllemeter med nobelprisvinneren Lars Onsagers private notater. Her kan ligge uoppdaget gull.

Gemini.no logo

Silda som forsvant

For 30 år sida ble havet tomt for sild. Først nå vet vi hvorfor.