Teater

KORSANG OG KUNST I NÆRINGSLIVET

SINTEF assosieres ofte med teknologisk forskning, men enkelte forskningsprosjekt bryter med dette bildet. Nå går en gruppe innenfor SINTEF Teknologi og samfunn i gang med å se på mulighetene for bruk av kunst og kultur i næringslivssammenheng. Teater har allerede blitt benyttet gjennom prosjektet Dramatisert bedriftsutvikling, som er et samarbeid mellom forskere fra SINTEF, NHO, LO, Innspæll teaterselskap, og tre nord-trønderske bedrifter. Teaterstykket «Fot-i-Hose Knitwear AS» tar opp aktuelle problemstillinger som mange bedrifter er opptatt av, og handler blant annet om kampen for tilværelsen, ledelse, kommunikasjon og lojalitet. Denne oppsettingen hadde premiere i vår, og skal i høst framføres i ulike bedrifter i Trøndelag og Oslo. Men forskerne ønsker også å se på om andre kunst- og kulturuttrykk kan benyttes, gjerne i uventede og utradisjonelle kombinasjoner. Kan korsang for eksempel bli et ledelsesfortrinn?