FORSKNINGSSJEFENS FOKUS: Erik Wold

Forskningssjef: Erik Wold,

Avd. for optiske målesystemer og dataanalyse, SINTEF IKT

Hva har fokus i ditt miljø akkurat nå?

Vi er for øyeblikket opptatt med å finne fram til samarbeids- og avtaleformer som ivaretar SINTEFs rettigheter når vi utvikler ny teknologi. Bakgrunnen er at vi har utviklet to teknologiplattformer som vi tydelig ser kan få et bredt nedslagsfelt. Det handler om strekkodelesing og metoder for å lage billige spektrometre. På tross av at fundamentet for forskningen ligger i det faglige miljøet ved SINTEF, har våre oppdragsgivere i all hovedsak fått alle rettigheter til resultatene. Dette legger begrensninger på hvordan ny viten også kan komme til nytte for andre bedrifter.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Dette er viktig fordi det handler om SINTEFs rolle som teknologiformidler, og vår mulighet til å være arena for «nasjonale dugnader» for teknologiutvikling. Vi utvikler stadig teknologiske løsninger som kan komme flere til gode. Ofte begrenser oppdragsgiverne, med full rett, tredjeparts bruk av resultatene, selv om det ikke ville svekke deres egen konkurransesituasjon. Tvert om, der bedriftene har vært villige til å la andre ta del i resultatene, ser vi sterke vinn-vinn situasjoner. Dersom vi alle spiller åpent fra starten av, og bruker en «dugnadsmodell» for nye prosjekter, vil mye være vunnet. Ved at SINTEF legger egenutviklet teknologi i potten, tar bedriften en mindre risiko. Til gjengjeld må den godta at resultatene kan brukes på områder som ikke innebærer konkurranse. Hensynet til konkurransesituasjon er fortsatt like viktig å ivareta.