VEILEDER FOR VERNEVERDIGE HUS

SINTEF har utarbeidet en veileder som kan bidra med råd og løsninger til å redusere energibruken i verneverdige boliger. Løsningene kan også brukes for verneverdige bygninger generelt. Veilederen «Fiin gammel aargang» finnes i pdf-format og kan lastes ned gratis. Veilederen er utarbeidet av SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av en prosjektgruppe bestående av prosjektleder Eir Grytli, prosjektmedarbeidere Inger Andresen, Käthe Hermstad og redaktør Wibeke Knudsen. Geir Eggen ved Interconsult har gitt innspill til avsnittet om varmepumper, og Tor Helge Dokka har gitt innspill til kapitlet om ventilasjon. Prosjektet er støttet av Riksantikvaren, Husbanken, Byantikvaren i Oslo og Enova SF.