STÅR DAGROS TRYGT PÅ BÅSEN?

Hvert år skjer det mange og alvorlige ulykker i forbindelse med sammenbrudd i betongkonstruksjoner i landbruket. En av årsakene er at når betong kommer i kontakt med gjødsel eller gjødselgasser, skjer inntrenging av klorider som skaper korrosjon på armeringen. I lukkede gjødselkjellere kan det også skje en kjemisk forvitring av betongen.

FoU-prosjektet «Betong i landbruket» med partnere som Mattilsynet, Landbruks-høgskolen, Norcem og SINTEF/NTNU, har fått fram ny kunnskap om nedbrytings-mekanismene i gjødselkjellere, og det er avdekket manglende kompetanse og kvalitet i mange ledd. Anslagsvis har ti prosent av norske fjøs behov for forsterkning av bærende konstruksjoner. Flere bygg kan få mange års forlenget levetid ved relativt enkle og rimelig vedlikeholdseller forsterkningstiltak. Lufting i gjødselkjeller og tildekking av betong som er utsatt for sprut fra gjødsel, er et eksempel på forebyggende tiltak.

Både Bondelaget og SINTEF slår fast at det er behov for å øke kompetansen på betong for landbruksbygg hos byggherre, og at det må stilles krav til kvalitet på betongprodukter.