OFFSHORE-EDDERKOPP

Vedlikehold på oljeplattformene i Nordsjøen er ikke et arbeid for vanlige folk. Jobben utføres av proffe klatrere som er vant med høyder. På dette bildet er det Snorre B-plattformen som får en sjekk. Oljeplattformene utsettes for krevende værforhold, og trenger årlig vedlikehold etter at de verste vinterstormene er over. Det slipes og males, og skruer blir strammet og inspisert.

Klatreren er utstyrt med sele, kroker og tau nok til en hel tindebestigning. Fotografen har behandlet bildet i Photoshop og kjørt opp kontrastene på det digitale bildet.

 

Foto: Elin Høyland