NYE BØKER: REFLEKTER MER

Kristian Firing:

«Prøver å forstå litt mer i stedet for å være så sinna. En kasusstudie om skriving som refleksjonsform ved Luftkrigsskolen» Skriftserien Bedriftspedagogikk nr. 5, Tapir akademisk forlag

Bedriftspedagogene ved NTNU er opptatt av bearbeiding av problemstillinger knyttet til veiledning, læring, motivasjon, kommunikasjon og ledelse i bedrifter. Dette gjør de både empirisk og gjennom bruk av ulike pedagogiske og psykologiske teorier.