garn

MED 90 GRADERS VRI

SINTEF-forskere har utviklet en ny trål som har fått navnet T90. Den enkle ideen bak er rett og slett å vri nettet i fisketrålen 90 grader. Endringen fører til mindre skader på fisken, og trålen kan ta 40 prosent mer fisk. Tester i Sintefs prøvetank i Hirtshals i Danmark viser at tverrsnittarealet i trålposen blir tolv ganger større, og ettersom nettet i trålen holder seg mer åpent når den fylles opp, sorteres småfisk lettere ut. Trålen trekker seg heller ikke så mye sammen når den fylles opp av fisk, og oppfører seg også annerledes i vannet. Størrelsen gjør at den ligger roligere – den verken svinger fra side til side eller går rundt, som den gamle typen. På det viset reduseres også skadene på fanget fisk. Trålen er godt mottatt blant fiskerne fordi den er både bedre og sterkere, og biologene er fornøyde på grunn av mindre skader.