Bergen

KONTORER I BERGEN OG STAVANGER

SINTEF har åpnet kontor i Stavanger på initiativ fra SINTEF Petroleumsforskning AS. Ved innvielsen hadde det nyetablerte kontoret fem ansatte. Til høsten vil SINTEF Petroleumsforskning også etablere seg i og foreta offisiell åpning av kontorer i Høyteknologisenteret i Bergen. Bakgrunnen for de to kontorene er at SINTEF ser det som viktig å være til stede i regioner med sterke næringsclustre. Nærmere 50 prosent av Norges oljeog gassproduksjon driftes i dag fra Bergen. Det betyr at byen også er sentrum for kompetanse rundt undervannsteknologi. Også SINTEF Teknologi og samfunn har hatt et kontor i Bergen siden årskiftet, og ansetter nå personer i tillegg til de som har vært engasjert midlertidig i etablering av virksomheten. Dette kontoret er samlokalisert med konsulentselskapet Opus Bergen. Fokus vil ligge på næringsutvikling og på offentlig sektor.