INTERNETT I BIL KAN REDDE LIV

Intelligente transportsystemer som støtter eller overstyrer føreren, har til dels vært betraktet som en framtidsvisjon. Nå har en ny standard for kommunikasjon, CALM, ført til at internett-tilkobling kan bli standardutstyr i nye biler om få år. Internett-tilkoblingen kan, sammen med sensorsystemer som elektroniske rekkverk, gjøre det mulig å varsle føreren hvis hun er i ferd med å komme over i motgående kjørebane eller kjøre av veien.

– Internett kan dermed bringe oss ett skritt nærmere «null-visjonen», sier SINTEF-forsker Gunnar D. Jenssen.

SINTEF har sammen med tunge aktører innenfor trafikk, transport og kommunikasjon som Statens vegvesen, Avinor, Telenor og Q-Free dannet interesseforeningen ITS-Norge. ITS er forkortelse for intelligente transportsystemer. Foreningen ønsker å påvirke myndighetene og Norges forskningsråd til å bidra til at Norge kan ligge i forkant på dette området nå når systemene er modne for å komme ut av forskernes simulatorer og inn i nye biler.